กิจกรรมบริการวิชาการและสังคม 2022-10-05T11:34:26+07:00

ประชาสัมพันธ์บริการวิชาการและสังคม

โครงการบริการวิชาการและสังคม

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างความแข็งแรงด้านสุขภาพให้กับชุมชนชนบทได้อย่างยั่งยืน ณ ชุมชนชนบท อ.บ้านหลวง จ.น่าน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ซึ่งผ่านการอบรมด้านสุขภาพเมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับหน่วยมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน งานศัลยกรรมกระดูกและข้อ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และอนุสาขาเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ TMSTS Essential Course for Bone and Soft Tissue Tumor 2022 ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการพัฒนาอาสาจุฬาภรณ์รุ่นที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 (ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ จัดโครงการสัมมนาแพทยศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรม “อาสาจุฬาภรณ์สร้างสุขผู้สูงอายุ”

ศูนย์ความเป็นเลิศโรคกระดูกพรุน กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงานประชุมวิชาการ 5th Osteoporosis Day in Police General Hospital 2022 หัวข้อ “New Trends in Osteoporosis and Musculoskeletal Disorder”

ข่าว

กิจกรรมประชุมวิชาการภายใน

The consortium Pro Essay Writing has surpassed my expectations to date and I am very appreciative to be part of such an incredible organization.