Grad PSCM – ติดต่อสอบถาม 2024-04-18T17:26:57+07:00
ติดต่อสอบถาม

Office Hour เพื่อขอคำปรึกษาและติดตามเอกสารกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ที่สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น 7 โซน B  ตามวันและเวลาดังนี้

  • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 หยุดตามวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • เบอร์โทรศัพท์ : โทร : 02-576 6000 ต่อ 4424(MP), 4191(DM), 4183(MPME,DH)

  • อีเมล : [email protected]