วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ซึ่งผ่านการอบรมด้านสุขภาพเมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565

เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ซึ่งผ่านการอบรมด้านสุขภาพ จำนวนทั้งสิ้น 126 คน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2022-12-15T09:51:41+07:00