ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ (ขยายผล) กิจกรรมพัฒนาอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2

ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ (ขยายผล) กิจกรรมพัฒนาอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในด้านการแพทย์เบื้องต้น สามารถนำไปพัฒนาและสร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรม อาทิ การเจาะเลือดเพื่อวัดระดับน้ำตาล การวัดความดัน การวัดสัดส่วนร่างกาย การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สุขภาพจิตในชุมชน รวมถึงกิจกรรมการค้นหาของดีในชุมชน เป็นต้น โดยในครั้งนี้ มีประชาชนเข้าร่วมกว่า 90 คน

2024-01-05T17:14:14+07:00