กิจกรรมบริการวิชาการและสังคม 2022-10-05T11:34:26+07:00

ประชาสัมพันธ์บริการวิชาการและสังคม

โครงการบริการวิชาการและสังคม

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ (ขยายผล) กิจกรรมอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3

ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ (ขยายผล) กิจกรรมพัฒนาอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในด้านการแพทย์เบื้องต้น

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ ณ โรงเรียนบ้านหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน เพื่อจัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ (ขยายผล) และโครงการสำรวจความต้องการบริการวิชาการของประชาชนและออกหน่วยแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนร่วมกับงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการในหัวข้อ “Update in Laparoscopic Sacrocolpopexy”วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนร่วมกับงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการในหัวข้อ “Update in Laparoscopic Sacrocolpopexy”

ในวันที่ 7-10 มีนาคม 256 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้ดำเนินโครงการอาสาจุฬาภรณ์: การบูรณาการทางการแพทย์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน ในพื้นที่ อ.บ้านหลวง จ.น่าน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้บรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ หัวข้อ โรคมะเร็งและการคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 ณ การเคหะชุมชนหลักสี่ 

ข่าว

กิจกรรมประชุมวิชาการภายใน

The consortium Pro Essay Writing has surpassed my expectations to date and I am very appreciative to be part of such an incredible organization.