กิจกรรมบริการวิชาการและสังคม 2022-10-05T11:34:26+07:00

ประชาสัมพันธ์บริการวิชาการและสังคม

โครงการบริการวิชาการและสังคม

ในวันที่ 7-10 มีนาคม 256 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้ดำเนินโครงการอาสาจุฬาภรณ์: การบูรณาการทางการแพทย์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน ในพื้นที่ อ.บ้านหลวง จ.น่าน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้บรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ หัวข้อ โรคมะเร็งและการคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 ณ การเคหะชุมชนหลักสี่ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างความแข็งแรงด้านสุขภาพให้กับชุมชนชนบทได้อย่างยั่งยืน ณ ชุมชนชนบท อ.บ้านหลวง จ.น่าน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ซึ่งผ่านการอบรมด้านสุขภาพเมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับหน่วยมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน งานศัลยกรรมกระดูกและข้อ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และอนุสาขาเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ TMSTS Essential Course for Bone and Soft Tissue Tumor 2022 ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการพัฒนาอาสาจุฬาภรณ์รุ่นที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 (ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ จัดโครงการสัมมนาแพทยศาสตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 

ข่าว

กิจกรรมประชุมวิชาการภายใน

The consortium Pro Essay Writing has surpassed my expectations to date and I am very appreciative to be part of such an incredible organization.