วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 (ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันเสาร์ที่ 3 – วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ – วันอาทิตย์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 (ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในด้านการดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายและใจของตนเอง ครอบครัว รวมถึงชุมชน ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามารถในการส่งผ่านความรู้และสามารถเชื่อมต่อกับระบบบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำไปสู่ชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป

2022-11-14T11:25:55+07:00