ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 2022-10-25T08:55:18+07:00

ร่วมงานกับเรา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เนื่องจากขณะนี้วพศส.มีการขยายงานและเตรียมการเพื่อย้ายเข้าสู่ตึกใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนหลายอัตรา

ผู้สนใจจะมาร่วมงานกับวพศส. สามารถยื่นใบสมัครได้ ตามรายละเอียดในภาพ

วิธีการสมัคร

วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเอง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  อาคารบริหาร 2 (CAT) ชั้น 3 มุม D

สำนักงานชั่วคราว เลขที่ 99 บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2576 6267

วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์

ส่งหลักฐานการสมัคร และจ่าหน้าซองตามที่อยู่ข้างล่างนี้ วงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน

ส่งที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์จุฬาภรณ์

อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

วิธีที่ 3 สมัครทาง E-Mail

Download ใบสมัคร

กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครพร้อมหลักฐาน Scan เป็นไฟล์ PDF รวมเป็นไฟล์เดียว ส่งมาทาง Email: [email protected]การประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกที่ www.pccms.ac.th หัวข้อ ร่วมงานกับเรา/รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และแจ้งผ่าน Email ของผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.pccms.ac.th หัวข้อ ร่วมงานกับเรา/ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และแจ้งผ่าน Email ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก