ติดต่องานบริการการศึกษา 2024-04-18T17:25:29+07:00
ติดต่องานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล


ช่องทางที่ 1

Office Hour เพื่อขอคำปรึกษาและติดตามเอกสารกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ที่สำนักงานคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ชั้น4 มุมA  ตามวันและเวลาดังนี้ (นอกจากเวลาดังกล่าว กรุณานัดหมาย)

  • วันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น.

  • วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.

ช่องทางที่ 2

งานบริการการศึกษา และงานทะเบียน

  • เบอร์โทรศัพท์ : 02-576-6000 ต่อ 8527, 8525

  • อีเมล : [email protected]

ช่องทางที่ 3

งานประเมินผล

  • เบอร์โทรศัพท์ : 02-576-6000 ต่อ 8476, 8525

  • อีเมล : [email protected]