งานบริการการศึกษา 2023-11-17T10:32:08+07:00

งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล

งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล มีภารกิจในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน มีขอบข่ายและหน้าที่ในส่วนการประชาสัมพันธ์ แนะนำหลักสูตร สนับสนุนการรับสมัครนักศึกษา ทะเบียนนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน งานบริการการศึกษาในด้านต่างๆ และงานประเมินผล  

NEWS & ACTIVITY


ปฎิทินการศึกษา


การลงทะเบียนเรียน


การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

บัตรนักศึกษา

การทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

งานประเมินผล

ดาวน์โหลดเอกสารด้านการศึกษา (Academic Documents)

ติดต่อสอบถาม (Office Hour)