หัวข้อประชุมวิชาการ: EBP Evidence Based

วัน-เวลา : วันอังคารที่ 9 เมษายน 62 เวลา 12.00 – 13.00 น.

สถานที่ : ห้องประชุมบริหาร 2 ชั้น 2 มุม A อาคาร CAT

บรรยายโดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สิริมนัส เจียรานุชาติ

2019-09-06T10:32:51+07:00