แนวทางปฏิบัติการทำงานวิจัยและนวัตกรรม 2020-03-12T10:43:03+07:00

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ในการสอบอนุมัติดำเนินการวิจัยและงบประมาณการวิจัยมุ่งเป้า สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุน/ดำเนินการภายใน ววจ.

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนภายนอก