วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดโครงการสำรวจความต้องการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพในเขตเมืองและชนบท

                วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดโครงการสำรวจความต้องการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพในเขตเมืองและชนบท กิจกรรมสำรวจความต้องการและออกหน่วยแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ณ รร.บ้านหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน เพื่อให้เกิดการสื่อสาร และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน รวมถึงเป็นการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

📍โดยกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ฯ ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
🔹การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
🔸การตรวจสายตา – ตาบอดสี
🔹การตรวจโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง
🔸การวัดสัดส่วนร่างกาย
🔹การตรวจวัดพัฒนาการเด็ก
🔸การประเมินสุขภาพจิต

ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

2024-01-05T17:14:26+07:00