วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการพัฒนาอาสาจุฬาภรณ์รุ่นที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 – วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการพัฒนาอาสาจุฬาภรณ์รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือ อาสาจุฬาภรณ์รุ่นที่ 1 (ชุมชนเมือง: การเคหะชุมชนหลักสี่) และนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ซึ่งมีกิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี การศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชน ณ บ้านสวนขวัญ จังหวัดลพบุรี และการทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติการดูแลตนเองและผู้อื่นด้านสุขภาพ นำไปสู่ชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพที่มีความยั่งยืนรวมไปถึงการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
ผู้เข้าร่วมโครงการบางท่านได้กล่าวถึงสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการว่า
“จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานีอนามัยฯ ได้เจอการบริหารจัดการแบ่งงานกันตามความถนัดของแต่ละคน รู้สึกประทับใจ การต้อนรับของชุมชน เป็นกันเองและไม่ห่วงวิชาในการให้ความรู้ และจะนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ในชุมชน เช่น การดูแลผู้สูงอายุ เข้าถึงผู้ป่วยในชุมชนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาสาจุฬาภรณ์จะเป็นคนกลางเชื่อมต่อระหว่างคนไข้ในชุมชนและแพทย์ ได้ค่ะ”
“ขอขอบพระคุณ คุณหมอและน้องเจ้าหน้าที่ น้องนักศึกษาแพทย์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้จัดโครงการดีๆให้กับชุมชนเคหะหลักสี่ การไปอบรมครั้งนี้ประทับใจและได้ความรู้ใหม่ๆมาเยอะมากค่ะ ขอบพระคุณค่ะ❤️❤️❤️
2022-11-14T11:26:33+07:00