วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรม “อาสาจุฬาภรณ์สร้างสุขผู้สูงอายุ”วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ภายใต้กิจกรรม “อาสาจุฬาภรณ์สร้างสุขผู้สูงอายุ”อาทิ ให้ความรู้และให้บริการตรวจภาวะกระดูกและข้อ ตรวจความดันโลหิต รวมทั้งการทำกายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ และกิจกรรม “อาสาจุฬาภรณ์พัฒนาชุมชน” โดยร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบของการเคหะชุมชนหลักสี่2022-11-14T11:25:23+07:00