วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างความแข็งแรงด้านสุขภาพให้กับชุมชนชนบทได้อย่างยั่งยืน ณ ชุมชนชนบท อ.บ้านหลวง จ.น่าน

🌱 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 – วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 (ชุมชนชนบท อ.บ้านหลวง จ.น่าน) เพื่อสร้างความแข็งแรงด้านสุขภาพให้กับชุมชนชนบทได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัว และของชุมชน สามารถส่งผ่านความรู้ และสามารถเชื่อมต่อกับระบบบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการคือ ประชาชนและเยาวชนอาสาจุฬาภรณ์รุ่นที่ 2 (ชุมชนชนบท อ.บ้านหลวง จ.น่าน) และนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมบรรยายอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในหัวข้อต่างๆ รวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) ณ โรงเรียนบ้านหลวง

ผู้เข้าร่วมโครงการบางท่านได้กล่าวถึงสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการว่า
“มีความสุขมากๆที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอาสาจุฬาภรณ์ในครั้งนี้ค่ะ”
“อยากให้มีกิจกรรม การอบรมแบบนี้ทุกปี มีประโยชน์มากๆเลยค่ะ”

#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต
#วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2023-04-27T15:14:03+07:00