วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับหน่วยมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน งานศัลยกรรมกระดูกและข้อ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และอนุสาขาเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ TMSTS Essential Course for Bone and Soft Tissue Tumor 2022 ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับหน่วยมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน งานศัลยกรรมกระดูกและข้อ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และอนุสาขาเนื้องอกกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการ TMSTS Essential Course for Bone and Soft Tissue Tumor 2022 เพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะในการให้การวินิจฉัย และการรักษาเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันให้แก่แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ตลอดจนแพทย์ผู้สนใจทักษะในการดูแลผู้ป่วยทางด้านเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ณ ห้องพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น

2022-12-15T09:51:14+07:00