บัตรนักศึกษา 2023-11-17T10:25:33+07:00
บัตรนักศึกษา


การออกบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่

                         ให้นักศึกษาดำเนินการกรอกรายละเอียดและแนบรูปถ่ายนักศึกษาที่ถูกระเบียบตามแบบฟอร์มที่กำหนด และกดยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลนักศึกษากับทางธนาคาร เนื่องจากบัตรนักศึกษาเป็นการจัดทำโดยร่วมมือกับทางธนาคาร

กรณีบัตรนักศึกษาสูญหาย

นักศึกษาสามารถขอออกบัตรใหม่ด้วยตนเองตามขั้นตอน ดังนี้