วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ ณ โรงเรียนบ้านหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน เพื่อจัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ (ขยายผล) และโครงการสำรวจความต้องการบริการวิชาการของประชาชนและออกหน่วยแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ ณ โรงเรียนบ้านหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน เพื่อจัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ (ขยายผล) และโครงการสำรวจความต้องการบริการวิชาการของประชาชนและออกหน่วยแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ระหว่างวันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2566 เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความสามารถในด้านสุขภาพ เพื่อดูแลตนเอง ครอบครัว รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป

2024-01-05T17:14:08+07:00