ประมวลเหตุการณ์ โครงการอาสาจุฬาภรณ์ ปี 2563-2566

💚

โครงการอาสาจุฬาภรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพชุมชน
ห้มีความเข้มแข็งในการดูแลสุขภาพ ให้ห่างไกลจากโรค รวมทั้งพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
✨โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน มีกลุ่มเป้าหมาย 2 พื้นที่ ทั้งเขตชุมชนชนบท และเขตเมือง
ในเขตชุมชนชนบท ได้แก่ อ.บ้านหลวง จ.น่าน ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ต.สวด, ต.บ้านพี้, ต.บ้านฟ้าและต.ป่าคาหลวง
และในพื้นที่เขตเมือง ประกอบด้วย การเคหะชุมชนหลักสี่ และชุมชนบริเวณโดยรอบ
✨ ทุกท่านสามารถดาวน์โหลด หนังสือรายงานผลการดำเนินงาน โครงการอาสาจุฬาภรณ์ ปีพุทธศักราช 2563-2566 เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Link ด้านล่างนี้ 👇
🔺 และสามารถรับชม VDO โครงการอาสาจุฬาภรณ์ เพิ่มเติมได้ทาง Link ด้านล่างนี้ค่ะ


2024-01-15T10:03:15+07:00