กิจกรรมนักศึกษา 2021-11-19T13:59:05+07:00

กิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ร่วมส่งกำลังใจให้ “นศพ.พิมพัจฉรา โกมลารชุน” นักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เป็นตัวแทนสมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาและการปฏิบัติหน้าที่สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนานักศึกษากิจกรรมที่ 2 จิตอาสาปลูกป่าชายเลน ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ บ้านไม้ชายเลน อำเภอคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐกฤตา โชคสุขชลาลัย นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ที่ได้รับรางวัลชมเชยในรอบชิงชนะเลิศ 7 คนสุดท้าย ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 (International Public Speaking Competition 2022 – IPSC 2022)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) นางสาวพิชามญชุ์ ศิริหล้า ได้รับเหรียญทองแดง ประเภทคันธนูทดกำลังทีมทั่วไป ระยะ 18 เมตร ในการแข่งขันยิงธนู THAMMASAT CHAMPIONSHIP 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (PSCM) ที่ได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง 5 เส้า ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565

ภาพบรรยากาศการแข่งขันในงาน ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 5-6 มีนาคม 2565

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ในโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ STOP Cyberbullying

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย รณรงค์ให้สถาบันแพทยศาสตร์ทุกแห่งเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนแพทย์

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2564 ออกแบบกระทงอย่างสร้างสรรค์ในหัวข้อ “สุขภาพกับวัฒนธรรมวันลอยกระทง”

Louis is home for me and after many years away I was excited to learn that here be back near family and do my essay friends.