วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ในโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาและเยาวชน ทราบถึงพิษภัยที่เกิดจากบุหรี่ ด้วยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานการออกแบบจากนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

2022-02-24T14:16:38+07:00