ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนานักศึกษากิจกรรมที่ 2

จิตอาสาปลูกป่าชายเลน

ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ บ้านไม้ชายเลน อำเภอคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษากิจกรรมที่ 2 : จิตอาสาปลูกป่าชายเลน? เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ บ้านไม้ชายเลน อำเภอคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ที่นักศึกษาเข้าร่วมได้แก่ ชมวิถีชีวิตการประกอบอาชีพชาวประมงชายฝั่ง ปลูกต้นโกงกาง ถีบกระดานเลนเก็บหอยแครง และกิจกรรมชมฟาร์มหอยนางรม

2022-11-14T11:21:45+07:00