ร่วมส่งกำลังใจให้

“นศพ.พิมพัจฉรา โกมลารชุน”

นักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

เป็นตัวแทนสมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ประจำปี 2565

2022-11-14T11:24:17+07:00