ร่วมส่งกำลังใจให้

“นศพ.พิมพัจฉรา โกมลารชุน”

นักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

เป็นตัวแทนสมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ประจำปี 2565

2022-07-27T10:58:35+07:00