วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย รณรงค์ให้สถาบันแพทยศาสตร์ทุกแห่งเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนแพทย์ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยยึดหลัก 4 ประการคือS : Say “No” to sexual harassmentต้องไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศA : Avoid bullyingหลีกเลี่ยงการข่มเหง ระราน ขู่เข็ญF : Feedback appropriatelyสอนและให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมE : Encourage equityส่งเสริมให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

2022-02-24T14:07:29+07:00