ภาพบรรยากาศกิจกรรมรักน้องใหม่ “MD Freshy Day 2565″

ภาพบรรยากาศกิจกรรมรักน้องใหม่ “MD Freshy Day 2565″ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม2565 เป็นกิจกรรมที่เแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาให้นักศึกษามีภาวะผู้นำในระดับที่เหมาะสมและทักษะการทำงานเป็นทีม ได้ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนในหลักสูตรเดียวกัน รวมถึงทำความรู้จักกับรุ่นพี่ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ 
2022-11-14T11:24:21+07:00