ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2567 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต […]

2024-04-23T09:00:55+07:00

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจำลองมอนติคาร์โลด้วยโปรแกรม Particle and Heavy Ion Transport code System (PHITS)” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนา ร่วมกับ Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจำลองมอนติคาร์โลด้วยโปรแกรม Particle and Heavy Ion Transport […]

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจำลองมอนติคาร์โลด้วยโปรแกรม Particle and Heavy Ion Transport code System (PHITS)” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนา ร่วมกับ Japan Atomic Energy Agency (JAEA) 2023-04-27T15:18:49+07:00

รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2566

รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2566

[…]

รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2566 2023-01-26T09:26:20+07:00

Princess Srisavangavadhana College of Medicine Welcomed Prof. Keiichi Akita, Professor of Anatomy and Director of Medical School, Tokyo Medical and Dental University, Japan, on August 11, 2022

 Princess Srisavangavadhana College of Medicine Welcomed Prof. Keiichi […]

Princess Srisavangavadhana College of Medicine Welcomed Prof. Keiichi Akita, Professor of Anatomy and Director of Medical School, Tokyo Medical and Dental University, Japan, on August 11, 2022 2023-01-09T13:29:15+07:00

The ceremony of signing a Memorandum of Understanding (MOU) between Chulabhorn Royal Academy by Princess Srisavangavadhana College of Medicine and King’s College London by St John’s College London, United Kingdom, on Wednesday, November 23, 2022, at Asawin Grand Hotel. Convention Laksi, Bangkok

The ceremony of signing a Memorandum of Understanding […]

The ceremony of signing a Memorandum of Understanding (MOU) between Chulabhorn Royal Academy by Princess Srisavangavadhana College of Medicine and King’s College London by St John’s College London, United Kingdom, on Wednesday, November 23, 2022, at Asawin Grand Hotel. Convention Laksi, Bangkok 2023-01-09T13:25:14+07:00

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. […]

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-03-15T13:40:12+07:00

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และเชื่อมโยงสู่แผนการปฏิบัติงาน และสืบสานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และเชื่อมโยงสู่แผนการปฏิบัติงาน และสืบสานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

[…]

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และเชื่อมโยงสู่แผนการปฏิบัติงาน และสืบสานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 2022-08-10T13:26:13+07:00