ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) นางสาวพิชามญชุ์ ศิริหล้า ได้รับเหรียญทองแดง ประเภทคันธนูทดกำลังทีมทั่วไป ระยะ 18 เมตร ในการแข่งขันยิงธนู THAMMASAT CHAMPIONSHIP 2022

2022-04-12T14:08:23+07:00