ภาพบรรยากาศการแข่งขันในงาน
ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ภาพบรรยากาศการแข่งขันในงาน
ฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
(1st Thailand medical students football recreation activities 2021)
ทีมนักกีฬาฟุตบอลจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งกับนักศึกษาแพทย์ในสถาบันต่างๆ
โดยการแข่งขันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 ณ สนามฟุตบอล กรีนฟิลล์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานครฯ

** ทั้งนี้ นักกีฬาและทีมงานทั้งหมดได้รับการตรวจ ATK เป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลาการแข่งขัน **

2022-11-14T11:19:34+07:00