ภาพบรรยากาศประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับหลักสูตร

ภาพบรรยากาศประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 19 

ภาพบรรยากาศประชุมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับหลักสูตร 2020-03-04T10:01:22+07:00

ภาพบรรยากาศการประชุมฝึกอบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ภาพบรรยากาศการประชุมฝึกอบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

เมื่อวันที่ 11-12 […]

ภาพบรรยากาศการประชุมฝึกอบรม เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 2020-07-01T11:04:27+07:00

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 […]

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  2019-11-20T10:26:44+07:00

ภาพบรรยากาศ “โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561”

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

วัน-เวลา: วันพุธที่ 21 […]

ภาพบรรยากาศ “โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561” 2019-10-17T09:38:18+07:00

ภาพบรรยากาศการอบรม IQA สำหรับนักศึกษา

ภาพบรรยากาศการอบรม IQA สำหรับนักศึกษา

วัน-เวลา: วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

สถานที่: ณ อาคารบริหาร 2 […]

ภาพบรรยากาศการอบรม IQA สำหรับนักศึกษา 2019-09-04T00:42:35+07:00

ภาพบรรยากาศการอบรม RM

ภาพบรรยากาศการอบรม RM
วัน-เวลา: วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562

สถานที่: ณ อาคารบริหาร 2 บริษัท […]

ภาพบรรยากาศการอบรม RM 2019-09-04T00:42:46+07:00

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA

วัน-เวลา:  วันอังคารที่ 26 เดือน […]

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA 2019-09-04T00:44:32+07:00

ศึกษาดูงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ศึกษาดูงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วัน-เวลา:  วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 […]

ศึกษาดูงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) 2019-09-04T00:44:43+07:00

ศึกษาดูงานเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

ศึกษาดูงานเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network – Quality Assurance: AUN-QA)

ศึกษาดูงานเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 2019-09-04T00:44:54+07:00

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

วันที่ : วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

สถานที่ : ณ ห้องประชุมใหญ่ […]

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2019-09-04T01:00:42+07:00