ภาพบรรยากาศการอบรม IQA สำหรับนักศึกษา

วัน-เวลา: วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

สถานที่: ณ อาคารบริหาร 2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

2019-09-04T00:42:35+07:00