ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา […]

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 2023-04-27T15:17:03+07:00

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล ได้จัดทำ Line Official Account Digital Health เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถรับทราบข่าวสารข้อมูลของหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล ได้จัดทำ Line Official Account […]

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล ได้จัดทำ Line Official Account Digital Health เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถรับทราบข่าวสารข้อมูลของหลักสูตร 2022-11-01T08:43:50+07:00

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566

Download PDF

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566 2022-10-26T17:03:54+07:00

โครงการส่งเสริมทักษะองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพดิจิทัล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล ในวันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2565

โครงการส่งเสริมทักษะองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพดิจิทัล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล ในวันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2565

[…]

โครงการส่งเสริมทักษะองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพดิจิทัล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล ในวันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2565 2022-08-17T11:20:09+07:00

ภาพบรรยากาศโครงการก้าวแรกสู่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕

ภาพบรรยากาศโครงการก้าวแรกสู่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ภาพบรรยากาศโครงการก้าวแรกสู่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ปีการศึกษา […]

ภาพบรรยากาศโครงการก้าวแรกสู่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕ 2022-11-14T11:24:28+07:00

ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565 2022-11-14T11:22:21+07:00

ภาพบรรยากาศงานเสวนา CRA Digital Health UpSKill เสริมทักษะสุขภาพดิจิทัลให้พร้อมรับทุกดิสรัปชั่น ยกระดับบริการสุขภาพดิจิทัลสู่คนไทย กับงานเสวนาเปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล Master of Science Program in Digital Health วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ภาพบรรยากาศงานเสวนา CRA Digital Health

ภาพบรรยากาศงานเสวนา CRA Digital Health UpSKill เสริมทักษะสุขภาพดิจิทัลให้พร้อมรับทุกดิสรัปชั่น ยกระดับบริการสุขภาพดิจิทัลสู่คนไทย กับงานเสวนาเปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล Master of Science Program in Digital Health วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2022-11-14T11:20:12+07:00

ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม Live “CRA Digital Health” งานเสวนาเปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-11.30 น.

ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม Live “CRA Digital Health” งานเสวนาเปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล […]

ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม Live “CRA Digital Health” งานเสวนาเปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-11.30 น. 2022-11-14T11:19:52+07:00