ประชาสัมพันธ์ ขณะนี้ทางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล ได้จัดทำ Line Official Account Digital Health เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถรับทราบข่าวสารข้อมูลของหลักสูตรและรายละเอียดของการรับสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

🔸 โดยสามารถแอดไลน์ของหลักสูตรฯ ได้ที่ https://lin.ee/KAuKyST

🔹 หรือสามารถเพิ่มเพื่อนผ่าน QR CODE ด้านล่างนี้

2022-11-01T08:43:50+07:00