ขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม Live “CRA Digital Health” งานเสวนาเปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดมุมมอง-สร้างทักษะดิจิทัลเทรนด์ทางการแพทย์และสาธารณสุขแห่งยุคศตวรรษที่ 21
? วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565  ⏰ เวลา 10.00-11.30 น.
รับชม Live? ทาง


2022-11-14T11:19:52+07:00