ภาพบรรยากาศโครงการก้าวแรกสู่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ภาพบรรยากาศโครงการก้าวแรกสู่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เป็นโครงการที่เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ มีความพร้อมในการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ได้ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนในหลักสูตรเดียวกันและต่างหลักสูตร รวมถึงทำความรู้จักกับรุ่นพี่ คณาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัย

2022-11-14T11:24:28+07:00