ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง ๕ ท่าน ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง ๕ ท่าน

ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง ๕ ท่าน ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 2022-08-05T09:22:14+07:00

แสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

แสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2022-01-19T13:26:30+07:00

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จริยา บุญเอี่ยม อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จริยา บุญเอี่ยม อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จริยา บุญเอี่ยม อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน  2022-04-04T08:56:17+07:00

ขอแสดงความยินดี กับ ดร. วเรศ จันทร์เจริญ อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอแสดงความยินดี

กับ ดร. วเรศ จันทร์เจริญ อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอแสดงความยินดี กับ ดร. วเรศ จันทร์เจริญ อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2021-12-13T11:28:34+07:00