ผลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติในงาน The 48th International Exhibition of Invention Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับรางวัล จำนวน 5 รางวัล

ผลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติในงาน The 48th International Exhibition of Invention […]

ผลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติในงาน The 48th International Exhibition of Invention Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับรางวัล จำนวน 5 รางวัล 2023-09-15T14:06:28+07:00

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร อาจารย์ประจำ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร อาจารย์ประจำ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรรณี ประดิษฐ์สุขถาวร อาจารย์ประจำ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2565 2023-09-15T13:35:42+07:00

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 2022-10-27T12:14:12+07:00

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง ๕ ท่าน ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง ๕ ท่าน

ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง ๕ ท่าน ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม 2022-08-05T09:22:14+07:00

แสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

แสดงความยินดี กับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2022-09-05T00:49:07+07:00

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จริยา บุญเอี่ยม อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน 

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จริยา บุญเอี่ยม อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ […]

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จริยา บุญเอี่ยม อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน  2022-04-04T08:56:17+07:00

ขอแสดงความยินดี กับ ดร. วเรศ จันทร์เจริญ อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอแสดงความยินดี

กับ ดร. วเรศ จันทร์เจริญ อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอแสดงความยินดี กับ ดร. วเรศ จันทร์เจริญ อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2021-12-13T11:28:34+07:00