ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จริยา บุญเอี่ยม อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จริยา บุญเอี่ยม อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยกลุ่ม Viewers เข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit ประจำปี 2565 จัดโดยมูลนิธิวิจัยแห่งชาติสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565

2022-04-04T08:56:17+07:00