การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

วันที่ : วันพุธที่ 18 เมษายน 2561

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ […]

การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2019-09-04T01:00:52+07:00

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับคณาจารย์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับคณาจารย์

วันที่ : วันอังคารที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2561

สถานที่ […]

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับคณาจารย์ 2019-09-04T01:01:03+07:00

อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUNQA

อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUNQA

เวลา: วันอังคารที่ 20 เมษายน 2561

สถานที่: ห้องบรรยาย 2 ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ […]

อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐาน AUNQA 2019-09-04T01:01:13+07:00