รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2566

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ร่วมกับ หน่วยมะเร็งวิทยานรีเวช งานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2566

รับจำนวน 1 คน เปิดตั้งแต่วันนี้ – 10 เมษายน 2566

สมัครได้ที่ https://forms.gle/9cKFgEn8fHpDVs9ZA

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

[email protected]  หมายเลขโทรศัพท์ 02 576 6000 ต่อ 6551, 8485

2023-01-26T09:26:20+07:00