วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศขั้นตอนการเข้าสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2567 ระบบ TCAS67 รอบที่ 3 Admission 

โปรดตอบแบบตอบรับเข้าสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2567 ทาง: https://n9.cl/d5yci ภายในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ก่อนเวลา 16.00 น.

เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เส้นทาง : https://maps.app.goo.gl/jMx1pQ3Q5ezj1MXB8?g_st=il
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
🌐 https://pscm.cra.ac.th/
📧 [email protected]
☎️ 02 576 6600 ต่อ 4451 , 4159, 4293, 4514, 4595

Download PDF
2024-05-26T09:50:41+07:00