ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจำลองมอนติคาร์โลด้วยโปรแกรม Particle and Heavy Ion Transport code System (PHITS)” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนา ร่วมกับ Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจำลองมอนติคาร์โลด้วยโปรแกรม Particle and Heavy Ion Transport code System (PHITS)” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนา ร่วมกับ Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

ในระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566

ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2566

❗️On-site 50 ท่านเท่านั้น!!!

👩🏻‍🎓นักศึกษา  2,000 บาท  👩🏻‍🔬บุคคลทั่วไป 4,000  บาท

Registration
Agenda
หนังสือเชิญประชุมวิชาการ (ภาษาไทย)
หนังสือเชิญประชุมวิชาการ (ภาษาอังกฤษ)
2023-04-27T15:18:49+07:00