ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม :
🔸 ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์และหลักฐานการชำระเงิน ทาง: https://forms.gle/4NvsNHRZL2xfC8iN7 ภายในวันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ก่อนเวลา 12.00 น.
🔸ส่งผลตรวจคัดกรองโรคโควิด – 19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ทาง: https://forms.gle/vMibYHy9e9Lx38xPA
ภายในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567 ก่อนเวลา 12.00 น.
🔸 เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ 02 576 6600 ต่อ 8477, 8481, 8462, 8458
Download PDF
2024-02-14T10:38:11+07:00