ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รวบทั้งหมด 2021-05-21T11:49:51+07:00

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

ในวันที่ 7-10 มีนาคม 256 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้ดำเนินโครงการอาสาจุฬาภรณ์: การบูรณาการทางการแพทย์และนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน ในพื้นที่ อ.บ้านหลวง จ.น่าน

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 ร่วมรับการสัมภาษณ์และให้ข้อมูล (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินการของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน โดยผู้สัมภาษณ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิชาวอังกฤษจากมหาวิทยาลัย University College London (UCL)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้บรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ หัวข้อ โรคมะเร็งและการคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 ณ การเคหะชุมชนหลักสี่ 

ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) โดยความร่วมมือกับ University College London สหราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วิทยาลัยเเพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

Dr. Ruchuta Ardkhean, lecturer at the Princess Srisavangavadhana College of Medicine, Chulabhorn Royal Academy and a co-chair of Thailand Younger Chemist Network (TYCN) was at Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2023) at Mae Fah Luang University, Chiang Rai, on the 20th – 21st of January 2023.

งานประชุม Prince Mahidol Award Conference 2023 (PMAC) นศพ. วนภัส วชิรเดชกุล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ “SETTING A NEW HEALTH AGENDA: AT THE NEXUS OF CLIMATE CHANGE, ENVIRONMENT” ระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2566 ณ Centara Grand at CentralWorld

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจำลองมอนติคาร์โลด้วยโปรแกรม Particle and Heavy Ion Transport code System (PHITS)” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนา ร่วมกับ Japan Atomic Energy Agency (JAEA)