ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รวบทั้งหมด 2021-05-21T11:49:51+07:00

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระกุศลแด่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์ประธานผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Understanding Professional Identities and Professionalism โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ Dr. Mandy Ann Dorothy Moffat จาก University Dundee สหราชอาณาจักร และอาจารย์ พญ. กฤตชญา ฤทธิ์ลือชัย ร่วมเป็นวิทยากร

🔹เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดโครงการ Anatomy the Series เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคศาสตร์สำหรับเยาวชน รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วิทยาลัยเเพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน กับ King’s College London โดย St John’s College London สหราชอาณาจักร วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน หลักสี่ กรุงเทพฯ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างความแข็งแรงด้านสุขภาพให้กับชุมชนชนบทได้อย่างยั่งยืน ณ ชุมชนชนบท อ.บ้านหลวง จ.น่าน

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัด “กิจกรรมดนตรีสร้าง ความสุขให้ผู้ป่วย” ส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ใช้ทักษะทางดนตรีเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วิทยาลัยเเพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัด Open Day 2023 แนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ ที่เน้นการสร้างแพทย์ที่เป็นผู้ให้ผู้พัฒนา ผู้รักษาแห่งอนาคต เตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับน้องภูริชา กุลวรเศรษฐ (Risha) นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนที่ชนะเลิศในการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2565

มื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 และวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดโครงการสัมมนาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมโอโซ่ นอร์ธพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและติดตามผลการดำเนินการในปี 2565 และปรับปรุงแผนปฏิบัติการปี 2566