ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รวบทั้งหมด 2021-05-21T11:49:51+07:00

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และรักษาการผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน นักวิจัยจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับเชิญให้นำผลงาน “เซรั่มกะหล่ำปลี” (Cabbage Serum)

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดเลขรหัสนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยเเพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ประจำปีการศึกษา 2566

ประมวลภาพกิจกรรมรับน้องใหม่ “PSCM Freshy Day 2023” ปีการศึกษา 2566

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ “อาจารย์ใหญ่” ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบผู้ปกครอง ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1 “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 1 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรม Town Hall Meeting ผู้บริหารพบบุคลากร โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการอาสาจุฬาภรณ์ (ขยายผล) กิจกรรมอบรมอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3 ชุมชนเมือง

งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานเพื่อสังคม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล รักษาการคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนและประธานหลักสูตร ได้กล่าวต้อนรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ก่อนเริ่มปฏิบัติงานประจำปีการฝึกอบรม 2566

กิจกรรม “HPV Pride Month” NO HPV NO LIMIT #ชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุดเอชพีวี จัดขึ้นที่ CRA HALL ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2566 หัวข้อ “Update in Laparoscopic Sacrocolpopexy”

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2563) ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566