ผลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติในงาน The 48th International Exhibition of Invention Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับรางวัล จำนวน 5 รางวัล

ผลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติในงาน The 48th International Exhibition of Invention […]

ผลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติในงาน The 48th International Exhibition of Invention Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับรางวัล จำนวน 5 รางวัล 2023-09-15T14:06:28+07:00