ผศ.ดร.พญ.กัญชนา ง้าวสุวรรณ


รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงกัญชนา ง้าวสุวรรณ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

[…]

ผศ.ดร.พญ.กัญชนา ง้าวสุวรรณ 2022-08-29T10:34:27+07:00

อาจารย์ นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Education

    […]

อาจารย์ นพ.ธนพล ชอบเป็นไทย 2022-08-29T09:54:10+07:00

ผศ.พญ. ศศิกาญจน์ จำจด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิกาญจน์ จำจด

อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

EDUCATION 

YEAR DEGREE UNIVERSITY ผศ.พญ. ศศิกาญจน์ จำจด 2022-08-29T09:58:31+07:00

อาจารย์ พญ.สุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ


อาจารย์ แพทย์หญิงสุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

EDUCATION

    […]

อาจารย์ พญ.สุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ 2022-08-29T10:38:38+07:00