ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิกาญจน์ จำจด

อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

ประวัติ

EDUCATION 

YEAR DEGREE UNIVERSITY COUNTRY
2018 Diploma in Clinical Statistics Faculty of Medicine, Thammasat University Thailand
2014 Clinical Observer Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, The United States The United States
2014 Research Fellow MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas The United States

CERTIFICATION

 • 2019 Certification of The First ACP Faculty Development Program, American College of Physician, Thailand
 • 2019 Certification of Attendance in the Training Program Good Clinical Practice: ICH GCP E6(R2), MedResNet and
  HRH Princess Chulabhorn College of Medical Science, Thailand
 • 2019 Certificate of Attendance in Workshop: Essentials Skills for Clinical Teachers, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand
 • 2019 Certification Skill for Medical Teachers,  UCL Medical School Chulabhorn Royal Academy, Thailand
 • 2018 Certification of Attendance in Workshop Course on MCQ in Thai Medical Education, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand
 • 2018 Certification of Attendance in Human Research Ethics Chulabhorn Research Institute
 • 2017 Diploma in Clinical Statistics, Faculty of Medicine, Thammasat University
 • 2017 Certificate in the Short Course Training in Analysis of Diagnostic research &Clinical Prediction Rules, Faculty of Medicine, Thammasat University
 • 2017 Certificate of Participation in Good Clinical Practice: ICG-GCP in 2017 HRH Princess Chulabhorn College of Medical Science
 • 2016 Certification of Attendance in the Short Course Training in State Graphic Presentation for Clinical Researches, Faculty of Medicine, Thammasat University
 • 2016 Certificate in attendance in Workshop: Emergency Ultrasound, Faculty of Medicine, Thammasat University
 • 2016 Certificate of Attendance in Workshop: Essentials Skills for Clinical Teachers, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand
 • 2016 Certification in the Program Modern Mini Master of Business Administration for Executive Global CEO Institue with Chulabhorn Hospital
 • 2015 Certificate of Attendance in Human Research Ethics, Chulabhorn Hospital, Thailand
 • 2015 Certificate in the Training Program Good Clinical Research Practice: ICH- GCP Training 2015, Chulabhorn Hospital, Thailand
 • 2015 Certificate in Standard Course in Clinical Trials and GCP Training Program 2015, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
 • 2015 Certificate in the Short Course Training in Study Size Estimation & Power Calculation for Clinical Research, Faculty of Medicine, Thammasat University
 • 2015 Certificate in the Short Course Training in Advanced Survival Analysis for Clinical Researchers, Faculty of Medicine, Thammasat University
 • 2015 Certificate in the Short Course Training in Basic Statistics for Clinical Researchers Series II, Faculty of Medicine, Thammasat University
 • 2015 Certificate in the Short Course Training in Basic Statistics for Clinical Researchers Series I, Faculty of Medicine, Thammasat University
 • 2014 Certification of Research Fellow MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, The United States
 • 2014 Certificate of Attendance in RadOnc 2014: SAM-based Review of Current Trends in Caner Management MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, The United States
 • 2013 Certification of The Visiting Scholarship David Geffen School of Medicine, UCLA, California, Los Angeles, The United States
 • 2006 Diploma of Radiation of Physics and Radiobiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2560 – ปัจจุบัน      อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • 2551 – ปัจจุบัน      แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • 2547-2548      แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 2 โรงพยาบาลแหลมสิงห์ จันทบุรี
 • 2546-2547      แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 1 โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ประวัติการฝึกอบรม

 • 2019    The 3rd Thai Collaborative Cancer (TCC) Meeting 2019
 • 2019    International Symposium on “Technology Trends in Radiation Therapy”
 • 2019    The Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019
 • 2019    The Congress of the International Pediatric Radiation Oncology Society 2019
 • 2019    The 58th Annual conference of the Particle Therapy Co-Operative Group   Manchester, United Kingdom
 • 2019    The 2019 World Federation for Medical Education World Conference (WFME 2019)       Seoul, Korea
 • 2019     Thai Society of Therapeutic Radiation and Oncology Conference 2019
 • 2019     Workshop in การใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์วิจัยคลินิกแห่งชาติ (National Clinical Research Center Information System: nCRC)
 • 2019     Annual Faculty Development & Capacity Building Conference: Essential skills for Medical Teachers Chulabhorn Royal Academy and UCL, UK
 • 2019     The 14th refresher course for residents in radiation oncology Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University
 • 2019     Internal Quality Assurance and Self Assessment Report, Chulabhorn Graduate Institute, Chulabhorn Royal Academy
 • 2019     International Conference on Liver and Lung Cancer: Current and Future Research Chulabhorn Convention Center, Chulabhorn Research Institute
 • 2019     Thai Society of Clinical Oncology “Basic Sciences”             Faculty of Medicine, Chulalongkorn Hospital
 • 2018     Mid-Year Thai Society of Therapeutic Radiation and Oncology Conference 2018
 • 2018     Human Research Ethics Chulabhorn Research Institute
 • 2018     AUN-QA International Conference 2018, Mahidol University
 • 2018     Completion Certification of the International Training Course on Carbon-ion Radiotherapy (ITCCIR) 2017 Chiba and Gumma in Japan
 • 2017     The American Society for Radiation Oncology meeting conference San Diego, California,, The United States
 • 2016     Thai Society of Therapeutic Radiation and Oncology Conference Pattaya, Chonburi, Thailand
 • 2016     The American Society for Radiation Oncology meeting conference Boston, Massachusetts, The United States
 • 2015     Thai Society of Therapeutic Radiation and Oncology Conference Chiang Mai, Thailand
 • 2014     Clinical Observer Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, The United States
 • 2014     Research Fellow MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, The United States
 • 2013     The American Society of Clinical Oncology meeting conference Chicago, Illinois, The United States
 • 2013     The American Society for Radiation Oncology meeting conference Atlanta, Georgia, The United States
 • 2013     Visiting Scholarship David Geffen School of Medicine, UCLA, California , Los Angeles, The United States
 • 2012     The American Society for Radiation Oncology meeting conference Boston, Massachusetts, The United States
 • 2012     Thai Society of Therapeutic Radiation and Oncology Conference Pattaya, Chonburi, Thailand
 • 2011      Practical Implementation of Imaged Guided GYN HDR Brachytherapy Aarhus University, Aarhus, Denmark
 • 2011      Thai Society of Therapeutic Radiation and Oncology Conference Pattaya, Chonburi, Thailand
 • 2010     Thai Society of Therapeutic Radiation and Oncology Conference Cha-am, Phetchaburi, Thailand
 • 2009     Thai Society of Therapeutic Radiation and Oncology Conference Cha-am, Phetchaburi, Thailand

รางวัล/ทุนการศึกษา

 • หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ศิริราช
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขวดนมเหลือใช้ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2536

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ

 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาชิกศิษย์เก่า ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สมาชิกสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ผลงานวารสารวิชาการ

ผลงานทางวิชาการ

 1. Grossberg AJ, Chamchod S, Fuller CD, Mohamed AS, Heukelom J, Eichelberger H, et al. Association of Body Composition With Survival and Locoregional Control of Radiotherapy-Treated Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. JAMA oncology. 2016;2(6):782-9.
 2. Nantajit D, Trirussapanich P, Rojwatkarnjana S, Soonklang K, Pattaranutraporn P, Laebua K, Chamchod S. Clinical analysis of cholangiocarcinoma patients receiving adjuvant radiotherapy. Molecular and clinical oncology. 2016;5(6):797-802.
 3. Chamchod S, Fuller CD, Mohamed AS, Grossberg A, Messer JA, Heukelom J, et al. Quantitative body mass characterization before and after head and neck cancer radiotherapy: A challenge of height-weight formulae using computed tomography measurement. Oral oncology. 2016;61:62-9.
 4. Khamfongkhruea C, Thongsawad S, Tannanonta C, Chamchod S. Comparison of CT images with average intensity projection, free breathing, and mid-ventilation for dose calculation in lung cancer. Journal of applied clinical medical physics. 2017;18(2):26-36.
 5. Trirussapanich P, Pattaranutraporn P, Chotchutipan T, Nantajit D, Sricharoen R, Rojwatkarnjana S, Laebua K, Chamchod S. Treatment Outcomes of Stereotactic Body Radiotherapy for Patients with Lung Tumors: A Retrospective Study at Chulabhorn Hospital. Journal of The Medical Association of Thailand. 2018; 101(Suppl.6): S1-S6
 6. Thongsawad S, Masa-nga W, Suntiwong S, Dachaworakol K, Khamfongkhruea C, Chamchod S, Tannanonta C. Estimation of CTV to PTV margins in Head and Neck Cancer Patients Using On-Board Imager (OBI). Journal of The Medical Association of Thailand. 2018; 101(Suppl.6): S39-44
 7. Udomchaiprasertkul W, Kantathavorn N, Sricharunrut T, Laebua K, Trirussapanich P, Bunyoo C, Wiriyaukaradecha K, Sritana N, Chamchod S, Auewarakul C. DNA Methylation Assessment in Cervical Cancer Speciemens. Journal of The Medical Association of Thailand. 2018; 101(Suppl.6): S64-69
 8. Rojwatkarnjana S, Pattaranutraporn P, Chotchutipan T, Nanthong R, Nantajit D, Trirussapanich P, Laebua K, Chamchod S. Deep Regional Hyperthermia Treatment Using Thermotron-RF8: An Initial Experience at Chulabhorn Hospital. Journal of The Medical Association of Thailand. 2018; 101(Suppl.6): S135-141
 9. Chotchutipan T, Nantajit D, Trirussapanich P, Rojwatkarnjana S, Pattaranutraporn P, Laebua K, Chamchod S. Clinical Outcomes of Stereotactic Body Radiation Therapy in Patients with Liver Tumor: A Single Institution Study. Journal of The Medical Association of Thailand. 2018; 101(Suppl.6): S155-160
 10. Grossberg AJ, Mohamed ASR, El Halawani H, Bennett WC, Smith KE, Nolan TS, Williams B, Chamchod S, Heukelom J, Kantor ME, Browne T, Hutcheson KA, Gunn GB, Garden AS, Morrison WH, Frank SJ, Rosenthal DI, Freymann JB, Fuller CD. Imaging and clinical data archive for head and neck squamous cell carcinoma patients treated with radiotherapy. Sci Data. 2018 Sep 4; 5: 180173.

การนำเสนอผลงาน/บทคัดย่อ /โปสเตอร์

 1. Oral presentation in IUPESM 2018 – World Congress on Medical Physics & Biomedical Engineering in Title “Feasibility study a clinically significant anatomical change detection in HN IMRT using transit EPID images and organ-of-interest gamma analysis” in Prague,
  Czech Republic on June 3-8, 2018
 2. Invited speaker in Joint Conference of Oncology Nurses 2018 in Topic “Innovation in Radiation Therapy” at Chulabhorn Convention Centre, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand on May 4, 2018
 3. Invited speaker in the THASTRO Annual Meeting 2018 in Topic “Best of ASTRO 2017:  Clinical in Head and Neck Cancer” at Golden City Hotel, Rayong
 4. Invited lecturer in The 13th Refresher Course for Residents in Radiation Oncology in Topic “Ear cancer and Skin cancer” at Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital on January 20, 2018
 5. Co-chairman in the International Conference 2017 “Innovation in Cancer Research and Care” in Topic “Proton Therapy for GI Cancers: Present and Future” at Chulabhorn Convention Centre, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand in 2017
 6. Invited speaker in The Thai Society of Vascular & Intervention Radiology 2017 on November 3, 2017 in Topic Innovation in radiation therapy for liver metastasis, Hua Hin, Thailand
 7. Invited speaker in the American Society for Radiation Oncology meeting conference 2017 on September 26, 2017 at San Diego, California, The United States in Panel session 10: Advanced in supportive oncology for patients ongoing Radiation and Chemotherapy for Cancer of the Head and Neck Topic: HNC Radiation-Induced sarcopenia and its impact
 8. Invited speaker in The 15th Annual Head & Neck Surgery/Oncology Course in topic “ Radiation therapy in Oropharyngeal carcinoma” at Rajvithi Hospital 2017
 9. Invited Speaker in Annual Meeting, Chulabhorn Hospital in Topic “State-of-the-art: Update on Cancer Treatment in 2016”
 10. Invited lecturer in Thai Association of Radiation Oncology Meeting 2012
 11. Co-chairman in the meeting New Frontiers in Molecular Imaging and Advanced Therapy in 2011
 12. Invited lecturer in Second Annual Cancer Conference, Chulabhorn Hospital “Cancer Prevention, Early Detection and Interception” in Topic: Novel and Frontier Therapy in HCC at Chulabhorn Convention Centre, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand in 2010

การนำเสนอผลงาน/บทคัดย่อ /โปสเตอร์

 • Invited speaker งานประชุม “The Role of Physical Therapy in Palliative care for Cancer patient” in topic “Radiation therapy for Palliative cancer patient” on November 13 – 15, 2019 at Chulabhorn  Research Institute, Bangkok, Thailand
 • Chairman of International Symposium on “Technology Trends in Radiation Therapy” on September 12-14, 2019 at Centra by Centara Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana, Bangkok, Thailand
 • Invited speaker in the Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019  (PCIOC 2019) on “New Frontiers in Cancer Combat” in topic “Management of Bone Metastasis in Extremities” on August 8-9, 2019 at Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World, Bangkok, Thailand
 • Invited speaker in the Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019 (PCIOC 2019) on “New Frontiers in Cancer Combat” in topic “Cancer Pain Management” on August 8-9, 2019 at Centara Grand and Bangkok Convention Centre at Central World, Bangkok, Thailand
 • Invited speaker in Lung Cancer Multidisciplinary Team Master Class in Topic “Role of Radiation Therapy in Stage III NSCLC” in Bangkok, Thailand on March 21, 2019
งานวิจัยที่สนใจ

งานวิจัยที่สนใจ

 • Radiation Oncology
 • Head and Neck cancer
2022-08-29T09:58:31+07:00