สาระน่ารู้ – Cancer The series 2021-04-23T14:03:31+07:00

สาระน่ารู้ โดยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

CANCER The series

ระวัง! ก้อนเนื้อตามตัวคุณอาจเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน

โดย อาจารย์ นายเเพทย์ ธนพล ชอบเป็นไทย (เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขามะเร็งกระดูกเเละเนื้อเยื่ออ่อน และอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)

มะเร็งช่องปาก รู้เร็วรักษาง่าย

โดย อ.ทพญ.ดร.สิริมนัส เจียรานุชาติ (ทันตเเพทย์ และอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)

สังเกตอาการให้ดี ถ้าเป็นแบบนี้ มะเร็งลำไส้ใหญ่อาจกำลังคุกคามคุณ

โดย ผศ.นพ.บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

รู้ก่อนโดนจิ้ม!วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกจำเป็นไหม?

โดย ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งวิทยานรีเวช และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม)

มะเร็งเต้านม ภัยร้ายของผู้หญิง

โดย อ.พญ.สุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา และอาจารย์ประจำคณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)

มะเร็งกับการฉายรังสี

โดย ผศ.พญ.ศศิกาญจน์ จำจด (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา เเละอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)

สัญญาณเตือนเสี่ยงโรคมะเร็งตับ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา และรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)