ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับคัดเลือกขอรับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๕ 2021-12-07T09:18:21+07:00

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับคัดเลือกขอรับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี ๒๕๖๕

นักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครและยื่นเอกสาร
ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๐๐ น. ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ติดต่อสอบถามรายละเอียด ขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่
[email protected] หรือโทร ๐๒-๕๗๖-๖๖๐๐ ต่อ ๘๔๗๒