การฝึกอบรม หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยความคิดเชิงบวก (Power up Positive Thinking)”

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดฝึกอบรม หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยความคิดเชิงบวก (Power up Positive Thinking)” ในโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมบีบี 202 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยความคิดเชิงบวก (Power up Positive Thinking)

2020-12-30T09:45:21+07:00