กิจกรรมบรรยายให้ความรู้การดูแลสุขภาพสตรี ในหัวข้อ “เวคอัพสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปลอดภัยไร้มะเร็ง” ครั้งที่ 1

8 ธันวาคม 2563 :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้การดูแลสุขภาพ เรื่อง “Wake Up สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปลอดภัยไร้มะเร็งปากมดลูก” ณ ห้องพินิตประชานารถ ศาลาว่าการกลาโหม เพื่อให้ความรู้การดูแลสุขภาพรณรงค์ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งให้แก่กำลังพลและครอบครัว โดยมี พล.อ.ฉมาวิทย์ สารทรอด หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ พล.อ รักเกียรติพันธ์ชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และหัวหน้าคณะทำงานโครงการสุขภาพดี สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานในงานและให้การต้อนรับ

2020-12-25T09:56:09+07:00