คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์พระราชทานพอสว. และเข้าเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ จังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์พระราชทานพอสว. และเข้าเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ จังหวัดสระแก้ว
ในโอกาสนี้ ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ ได้กล่าวถวายรายงานว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาให้นักศึกษาแพทย์ได้มีโอกาสตามเสด็จมาปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์พระราชทานพอสว. ณ จังหวัดสระแก้วในวันนี้ และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาทุกคนในการที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นแพทย์ที่ดี และเป็นคนดีของสังคมต่อไป
2020-09-17T10:45:50+07:00